Erabilaren terminoak eta baldintza orokorrak

1. Erabiltzaileak

Web-orrirako sarbideak erabiltzaile-baldintza eransten dio egiten duenari, bat, oraingo Baldintza Orokorren, une horretatik beretik, osoki eta erreserbarik gabe onartuz.

2. Webgunearen erabilera

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgunea eta bere zerbitzuak eta edukiak indarreko legeria, fede ona, gehienetan onartutako erabilerak eta ordena publikoa hautsi gabe erabiltzeko.usuario se compromete a utilizar el sitio web y sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe, los usos generalmente aceptados y el orden público.
Halaber, geratzen da helburu legez kontrako edo kaltegarriekiko webgunearen erabilera KALE-a KALEZ-aren kontra debekatuta edo hirugarren, edo kaltea eragin ahal zezatela edo webgunearen funtzionamendu arrunta galarazi.

3. Jabetza intelektuala eta industrialaria

Testuak, irudiak, logoak, zeinu bereizgarriak, soinuak, bizitasunak, bideoak, iturri-kodea eta webgune honetan sartutako edukietako gainerakoa KALE-a KALEZ-etako ezaugarriadira, edo honek dauka bere erabilera-eskubidearen kasuan eta ustiapenean berak, eta halako zentzuan eraikitzen dira jabetza intelektual-legeriak babestutako lanak eta industrialaria indarreko bezala.
Edozein transmisio, banaketa, erreprodukzio edometatze, erabateko edo partziala, irabazteko asmoarekin edo, webgune honetan biltegiratutako edukietako, merkataritza helburuekin egindakoak debekatuta geratzen da espresuki, eskubideetako titularraren aurreko eta berariazko baimena izan ezik.

Jabetza intelektual-eskubide posibleak babesteko efektuetara edo industrialariarengana, kasuan edozein erabiltzaile edo bat hirugarren kontuan har dezan bere eskubide legitimoen haustea webguneko eduki zehaztuko sarreragatik produzitu dela, aipaturiko zirkunstantzia KALE-a KALEZ-ari jakinarazi behar izango dio esanez:


• Ustez hautsitako eskubideetako interesatu titularraren datu pertsonalak. Kexa aurkezten badu bat hirugarren interesatuaren desberdina, jokatzen duen irudikapena esan behar izango du.
• Jabetza intelektual-eskubideek babestutako edukien seinalea eta webguneko bere kokapena.
• Aipatutako jabetza intelektual-eskubideen egiaztapena.
• Interesatua jakinarazpenean emandako informazioen egiatasunaz arduratzen den berariazko adierazpena.
• Jabetza intelektual-eskubideak edo industrialaria emandako edukiei buruzko legitimitatea hirugarren da beren erantzukizun esklusiboko.
• Webgune honetarako sarbideak ez dio erabiltzaileari ematen inongo eskubiderik, ez jabetza intelektual-eskubideen eta elementu korporatiboetako industrialariaren gaineko titulartasunik.


4. Erabiltzailearen erantzukizuna

Webgunearen erabilera egiten da erabiltzailearen erantzukizun bakar eta esklusiboaren azpian.
Aipaturiko erantzukizuna erabilerara hedatuko da, erabiltzailearen aldetik edo edozein hirugarren, pasahitzetako edo webgunerako, baita ere bere zerbitzuen edozeinetarako sarbiderako esleitutako antzekotako.
Aurrekoari kalterik egin gabe, KALE-a KALEZ-ek gordetzen du, baldintza orokor hauek hausten dituzten erabiltzaile haientzako webgunerako sarbidea, edonoiz eta aurreko abisuaren beharrik gabe ukatzeko eskubidea.

5. Modificación unilateral

KALEZ KALE se reserva la facultad de modificar unilateralmente y sin previo aviso, siempre que lo considere oportuno, la estructura y diseño del sitio web, así como de modificar o eliminar los servicios, los contenidos y las condiciones de acceso y/o uso del sitio web.

KALEZ KALE se reserva el derecho para interrumpir, suspender o terminar la prestación del servicio del sitio web o de cualquiera de los servicios que lo integran.

6. Esteka-politika

6.1. Pertsonek edo egitea nahi duten edo hiperesteka www.kalezkale.com-etako web-orrietako edozeinetarako beste Internet atari bateko web-orri batetik egiten duten entitateek hurrengo baldintzak jasan behar izango dituzte:


• Ez du baimentzen inongo zerbitzuren erreprodukzio erabateko edo partziala ez KALE-a KALEZ-etako aurreko berariazko baimena gabeko webgunearen edukirik.
• Deep-loturarik, ez IMG-a estekarik ez da ezarriko edo irudiko, aurreko baimena gabeko www.kalezkale.com-etako orrialdeekin ezta ere frames-ak ez du adierazten KALE-a KALEZ-etako.• Inongo manifestazio faltsu, zehaztugabe edo okerrik ez da sartuko www.kalezkale.com-orrialdeen gainean, ez zerbitzuen edo beraren edukien gainean. Hiperestekaren parte diren zeinu haiek izan ezik, kokatzen den web-orriak ez du edukiko inongo markarik, merkataritza-izenik, establezimendu errotulurik, izendapenik, logotiporik, esloganik edo beste zeinu bereizgarri KALE-a KALEZ-etako, honen berariazko baimena izan ezik, kide batzuk.
• Hiperestekako establezimenduak ez du ekarriko KALE-a KALEZ-aren eta web-orriko titularraren arteko erlazioetako edo egin dadin zeinetatik atariko, ez ezaguerako existentzia eta KALE-a zerbitzuetako eta aipaturiko web-orrian edo atarian eskainitako edukietako KALEZ-etako onarpenik.
• KALE-a KALEZ-ik ez da izango edukietako edo publikoaren web-orrian edo zeinetatik hiperesteka egin dadin atarian eskura jarritako zerbitzuetako, ez informazioen arduraduna eta beretan sartutako manifestazioak.


6.2. www.kalezkale.com webguneak konexioak eta kudeatutako eta kontrolatutako beste webgune batzuetarako estekak eskura jartzen ditu erabiltzailearen hirugarren. Aipaturiko estekek funtzio esklusibo bezala dute informazioko, edukietako eta, iradokizuna inola ere kontuan hartu ahal izan gabe Interneteko zerbitzuetako bilaketa, gomendioa edo beren bisitarako gonbidapena erabiltzaileei erraztekoa.

KALE-a KALEZ-ak ez du merkaturatzen, ez zuzentzen du, ez aurrez kontrolatzen du, ez edukiak, zerbitzuak, informazioak eta aipaturiko webguneetako manifestazio libreak berezko egiten ditu.
KALEZ-a KALE-a ez du onartzen inolakoa erantzukizuna, ezta ere erako zeharkakoa edo subsidiarioa, kalte-galerengatik mota guztietako sarbidetik ondorioztatu ahal zezaten, mantenua, erabilera, kalitatea, zilegitasuna, fidagarritasuna eta edukien, informazioen, komunikazioen erabilgarritasuna, iritziak, manifestazioak, produktuak eta zerbitzuak existente edo webguneetan eskainita ez KALEZ-ak kudeatuta KALE-a eta atera daitezela sartzen errazak webgunean zehar www. kalezkale.com.

7. Pribatutasun-politika eta pertsonaleko datu-babesa

KALE-a KALEZ-ek datu pertsonalak eta bere biltegiratzerako eta/edo erabilerarako erabiltzailearen informazioa bil litzake webguneko formularioen bitartez. Erabiltzaileak emandako datuak gehituko dira KALE-a KALEZ-etako fitxategi titulartasun batera.
Bakoitza bat biltzen diren formularioetako pertsonaleko datuak, erabiltzaileak KALE-a KALEZ-etako jasoko ditu tratamenduaren gainean zehaztutako informazioa, bere helburua, bere datuen erabilera, bere erantzunen nahitaezko edo medikuaren izaera, haiek emateari uko egitearen eta, oro har, legeria aplikagarriak izaera pertsonaleko datu-babes kontuetan behar izandako, zein, izatekotan, erabiltzaileak espresuki onartu behar izango dituen aipamen guztien ondorioak.
KALE-a KALEZ-ek konpromisoa hartzen du pertsonaleko erabiltzailearen datuak datu-babes kontuetan indarreko legerian ezarritakoaren arabera tratatzeko.
KALE-a KALEZ-ak informatzen du sartzeko eskubideak, zuzenketa, indargabetzea edo, emandako datuen, oposizioa treba ditzakeela posta-helbideari edo legezko ohar honetako goiburuan emandako elektronikari idatziz zuzenduz erabiltzailea.
Erabiltzaileak KALE-a behar bezala eguneratutako KALEZ-ei emandako datuak mantentzeko konpromisoa hartzen du. Erabiltzailea kalte-galeretako arduraduna izango da KALEZ-a KALE-a edo hirugarren sufritu ahal zezaten egiatasunik, zehaztugabetasunik ezaren ondorio bezala, iraunaldirik eta emandako datuen benetakotasunik ezaren.

8. Bermeen eta erantzukizunaren baztertzea


KALE-a KALEZ-ak ez du inongo bermerik ematen ez eragiten dio, ondorioz ekarri ahal izan zuten edozein naturaren kalte-galeren, inongo kasutan, arduradunari:
• Erabilgarritasunik, mantenurik eta webgunearen funtzionamendu eraginkorrik eta/edo bere zerbitzurik edo edukirik eza.
• Erabilgarritasunik, egokitzerik edo webgunearen baliotasunik eta/edo bere zerbitzurik edo beharrak, jarduerak edo emaitza zehatzak asetzeko edukirik eza edo erabiltzaileen itxaropenak.
• Birus existentzia, edukietako programa maleziatsu edo kaltegarriak.
• Legez kontrako, iruzurrezko erabilera, axolagabea, Baldintza Orokorretara, fede onera, gehienetan onartutako erabileretara edo, webgunearen ordena publikora arerioa, bere zerbitzuak edo edukiak, erabiltzailearen aldetik.
• Ez betetzea aldetik hirugarren bere beharretako edo erabiltzaileei webgunean zehar utzitako zerbitzuei dagokienez konpromisoetako.

9. Legeria aplikagarria eta Eskumena


Espainiako legeriak Baldintza Orokorrak zuzenduko ditu.
KALE-a KALEZ-a eta erabiltzailea, beste egon ahal izan zen edozein foruri berariazko uko egitearekin, mendean jartzen dute Auzitegietako eta eragin guztiak webgunearen zerbitzua ematearen eta bere zerbitzuen deribatuak trebatu ahal zitezenetarako eta edukietarako, eta interpretazioaren gaineko Euskadiko Auzitegietako Eskumenaren, aplikazioaren, betetzearen edo ez betetzearen hemen ezarrita.